Przewody grzejne

Przewody_grzejne
Przewody grzejne (ang. heating cables, zwane także kablami grzewczymi) - oporowe przewody elektryczne stosowane do ogrzewania przemysłowego rurociągów i zbiorników (ang. heat tracing), a także ogrzewania w budownictwie np. ogrzewania ramp rynien, schodów, podjazdów oraz ogrzewania podłogowego (np. łazienki).W przemyśle występują dwa zastosowania przewodów grzejnych:Zastosowania przemysłowe wymagają właściwego doboru mocy przewodów.W celu właściwego doboru przewodów grzejnych wyznacza lub oblicza się stratę ciepła. Strata ciepła zostaje później kompensowana mocą przewodów grzejnych Do obliczeń strat ciepła uwzględnia się następujące parametry:gdzie:gdzie:Przy obliczeniach strat ciepła uwzględnia się również straty pochodzące od, podpór, armatury, pomp i kołnierzy, a w przypadku zbiorników rodzaj posadowienia, izolację dachu, oraz ilość włazów, odwodnień i innych króćcówPodsumowując strata ciepła na rurociągu jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatury zewnętrznej i temperatury utrzymania. Obecnie straty ciepła wyznaczają programy komputerowych lub określa się wg tabel dostarczanych przez producentów przewodów grzejnych Oprogramowanie pozwala także na wyznaczenie temperatur pracy, prądów rozruchowych i zabezpieczeń elektrycznych. Przykładem takiego programu jest TraceCalc Pro.W celu utrzymania właściwej temperatury i oszczędności energii, część z przewodów grzejnych wymaga specjalnego sterowania.W elektrycznych systemach grzewczych opartych o przewody grzejne rozróżnia się kilka typów sterowań:Typy urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie i regulację przewodów grzejnych Pole elektromagnetycznePonieważ zasada działania przewodów grzejnych opiera się na czysto rezystancyjnej przemianie energii takie systemy grzewcze są absolutnie bezpieczne dla człowieka, jednak powszechnie panuje mylna opinia o szkodliwym działaniu pola elektromagnetycznego, prawdopodobnie z powodu mylenia przewodów grzejnych z ogrzewaniem indukcyjnym (np. piec indukcyjny).Przykład: moc maty grzewczej zainstalowanej w łazience wynosi do 1,2 kW, mniej więcej tyle co czajnik bezprzewodowy.Bezpieczeństwo przeciwporażenioweNajczęściej przewody grzejne wyposażone są w oplot ochronny, który powinien być uziemiony i połączony za pomocą przewodu ochronnego PE z wyłącznikiem różnicowoprądowym zapewniający ochronę przed skutkami porażenia elektrycznego, a także diagnozowanie stanu technicznego systemu.Aby ogrzewanie elektryczne mogło być zastosowane w strefach zagrożonych wybuchem niezbędne są certyfikaty Ex na cały system, zgodnie z dyrektywami ATEX.

 

GotLink.pl